Loading...
Villinikkarit 2017-11-06T17:55:00+00:00

Nikkarit

Olitpa suunnannäyttäjänä yrityksessä tai oppilaitoksessa, saat meiltä työkaluja onnelliseen johtajuuteen ja rakennuspalikoita merkityksellisen työelämän luomiseen.

Valmennamme energisellä otteella ympäri Suomen, paikanpäällä tai videoyhteyden välityksellä. Annamme runsaasti tilaa keskustelulle, jota tukee tuore teoriatieto sekä käytännönkokemukset. Puhumme suoraan, mutta lempeästi ja aina rakentavasti.

”Unelmana onnellisten johtajien yhteiskunta. Urakkana hyvinvoivan ja menestyvän Suomen rakennus.”

JOHTAVAT AJATUKSET

Meillä on visio, miltä työmaa nimeltä Suomi näyttää muutaman vuoden päästä: Unelmamme on synnyttää onnellisen johtajuuden yhteiskunta 2020.

Tehtävämme on siis tehdä työtä Suomen parhaaksi. Se tarkoittaa hyvinvoivan ja menestyvän maan rakentamista. Kaiken tämän teemme arvojemme mukaan eli villisti, aidosti, dynaamisesti ja intohimoisesti.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää
Tutustu Tapu Niemiseen

PEDAGOGISET PERIAATTEET

Toimimme humanistisen ihmiskäsityksen mukaan. Sen ytimenä on ihmisen ja sivistyksen kunnioittaminen. Uskomme ihmisen tahtoon, hyvyyteen ja kasvukykyyn. Ymmärrämme ihmisen vapaana, itseohjautuvana ja tavoitteellisesti toimivana henkilönä.

Meille keskeistä on Nonaka-Takeuchin tietoteoria, joka korostaa vuorovaikutusta hiljaisen tiedon ja teoriatiedon välillä. Uuden tiedon luominen on yhteisöllinen prosessi. Se edellyttää kokemusten ja tiedon virtausta ihmisten välillä dialogin avulla.

Oppimiskäsityksemme perustuu dialogin ja tekemällä oppimisen väliseen vuoropuheluun. Uuden oppimisessa keskeistä on oppijan osallisuus, käytännön kokeilut ja rohkea virheistä oppiminen. Osaamista ja kokemuksia reflektoidaan dialogin avulla.

“Valmennusten keskiössä on valmennettava omien ajatustensa ja kokemustensa kanssa.”