Loading...
Oppilaitoksille 2017-11-06T17:54:59+00:00

Onnellinen oppilaitos

Opetussuunnitelmien ja koulutuksen uudistusten läpiviemisessä tarvitaan vahvaa muutosjohtajuutta, toimintakulttuurin muutosta ja yhteen hiileen puhaltamista.

Jokaisella oppilaalla on oikeus uuden oppimiseen, innostavaan kouluun ja mielekkäisiin oppimisympäristöihin, joissa syntyvät parhaat oppimistulokset. Näin on myös opettajien laita. Maailman ja kehityksen muuttuessa saamme pohtia, mitkä vanhoista toimintatavoista kannattaa pitää ja mistä on syytä luopua, että tilalle saadaan tuoreita toimintamalleja. Toimivaa ei kannata rikkoa, mutta aina voi miettiä, miten tehdä asioita piirun verran fiksummin ja paremmin.

Villinikkarit johdattavat oppilaitokset uuteen aikakauteen antamalla rehtoreille ja opettajille tukea sekä työkaluja opetuksen uudistamisessa. Valmennuksissa käsitellään oppijalähtöisyyttä, yrittäjyyskasvatusta, yhteisöllisiä ja toiminnallisia pedagogisia oppimismenetelmiä sekä toimintakulttuurin muutosta. Kuljetaan yhdessä kohti laaja-alaista osaamista, joka huomioi niin elämässä kuin työelämässä tarvittavat taidot.

”Tutkimme arjen ilmiöitä avoimen uteliaasti ja haluamme olla mukana uudistamassa suomalaista koulua.”
”Kouluttaja Tapu osasi ottaa hiljaisemmatkin koulutettavat eri asioihin mukaan. Tuntui, että pääsi helpolla ryhmään sisälle. Koulutusmetodit vaihtelivat sopivasti, joustavasti ja yhtenäisesti eteenpäin. Kouluttaja oli energinen, tarttui.”
”Kouluttaja oli hyvä ja ammattitaitoinen eikä puisevaa tai väsyttävää aihetta ollut. Paneuduit täysillä vaikeuksiimme ja esitit asiat selkeästi. Olit osallistuva, kuuntelit meidän puhetta ja asiat liittyivät hyvin niihin. Innostava persoona, kiitos!”
”Käytännön esimerkit ovat yksi valmennuksen suuri rikkaus. Ne ovat usein paitsi hauskoja myös niin asiaa kuvaavia. Ne avaavat ilmiötä ja jäävät mieleen. Esimerkeillä viimeistään saa ankkuroitua uuden teorian ja asian omiin kokemuksiin sekä aikaisempaan tietoon.”
Ota yhteyttä niin kerromme lisää